به دنبال مکانم ميگردم

              در مختصات ذهن تو

پيدا نمی شوم.

با کدامين تبديل

با کدام قانون

به کدام فضا

در کدام لحظه

کوچانده شدم؟!

  
نویسنده : فرزانه ; ساعت ٢:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۸/۳٠