کداميک از همه بدتر است؟

الف) تنهايی        ب) تکرار       ج) تعهد        د) ترس از هر سه مورد

  
نویسنده : فرزانه ; ساعت ۳:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱/۳۱