سبز کم رنگ بهار بوی تازگی ميدهد، حس بازيگوشی.

سبز تيره تابستان بوی ماندگی ميدهد ،حس کلافگی.  

  
نویسنده : فرزانه ; ساعت ٧:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٢/۳٠