بزرگسالی

بزرگسالی يعنی لَختی٬ يعنی فاصله گرفتن ازبن شاخه های درخت امکانات٬ دور شدن از شاخه هايی ديگر و بسنده کردن به خط باريک شاخه خودت٬ گاهی هم به اميد شاخکی کوچک. شاخه ای که روزی از سر بازيگوشی رد آن را گرفتيم.

 

  
نویسنده : فرزانه ; ساعت ٦:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٢/۳۱