آتش

شک دارم که بايد چيزی بگويم. من که از دور دستی بر آتش دارم و يا نه من که چون هزار ها مثل خودم اصلا به سوزناکی آتش عا دت دارم.  

  
نویسنده : فرزانه ; ساعت ۱٢:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۳/٢٤