ديوار بزرگ تر ها

دنيای آدم بزرگ ها يکباره برايم ترک برداشت.

<مومو در نمايش موسيو ابراهيم>

ديوار بزرگ تر ها برايم ريخت و ترس برم داشت. پشت ديوار هيچ چيز نبود، برهوت.

  
نویسنده : فرزانه ; ساعت ٦:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٤/۱٩