خيانت

هر وقت خيانت ميکنی مهربانتر ميشوی.

هر وقت خيانت ميکنم بی حوصله و کم طاقت ميشوم.

نتيجه: تو بايد مدام خيانت کنی و من مدام وفادار بمانم.

  
نویسنده : فرزانه ; ساعت ٤:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٥/٤