خيانت

هر وقت خيانت ميکنی مهربانتر ميشوی.

هر وقت خيانت ميکنم بی حوصله و کم طاقت ميشوم.

نتيجه: تو بايد مدام خيانت کنی و من مدام وفادار بمانم.

/ 4 نظر / 2 بازدید
شهرام

تقدیم به تو فرزانه ::::حسرت سلام به تو اي غريبه سلامي كه كوله باري از غم و تنهايي را به دوش مي كشد و به غريبه اي كه از ديار دور آشنايي آمده اي دياري كه در سايه ابهام و ترديد قرار دارد دياري كه رنگ طلايي دوستي در آن به سياهي بدل شده و همه با هم غريبند و ديگر آشنايي نيست كه با تو سخن بگويد هر كس در پي آزار توست هركس به فكر زدن تيري به آينه دل توست تيري به زهر نفرت آكنده است

مزدا

واقعاَ اینجوریه [تعجب]