يه آويز ماه و ستاره ی آبی که به سقف اتاق خواب آويزون ميشه

يه لوسر با کلاهک آبی که شبا نور آبی ميندازه تو اتاق.

يه موسيقی يواش که از تو هال صداش مياد و....

بقيه اش سکوت و رها شدن.

اين تمام چيزيه که تو اين چند هفته بهش فکر ميکنم.

/ 0 نظر / 2 بازدید