ترديد

تمام ترديدهايم را جمع ميکنم تا برای ترديدهای تو هم جا باز شود.

ترديدهايمان به هم ميرسند و ما را تسخير ميکنند.

/ 1 نظر / 2 بازدید
آن ديگری..

تمامِ درد هايم را جمع می کنم،خاطره هايم را،تتمه ی غرورم را،تکرار دوست داشتن هايم را...حالا ديگر حسِ رفتن مرا تسخير کرده است....