اول انتظار نداری و هيجان زده ميشوی بعد انتظار داری و هيجان زده منتظر ميمانی بعد انتظار داری و عادت ميکنی آخرش انتظار داری و فقط انتظار داری. من از اين روند ميترسم.

/ 5 نظر / 2 بازدید
زهرا

زيبا مي نويسي سال خوبي داشته باشي

مسافر

عادت؟!!

ashofte

سلام. سال نو رو به شما تبريک می گم. از کجا می نويسی؟ از کی می نويسی؟ آيا تا به حال دربارش انديشيدی که از کدامين ديار حرف می زنی؟

فرهنگ

سلام. سال نو مبارک. آره روند خوبی نيست. عوضش کن راحت شو از شرش!

فرهنگ

nafahmidam mikhaay yaadaasht e mano dige haala taeed koni?! :D