سینما تئاتر کافه

بامن سینما نمیرود. همه حرفهایمان از تیاتر تا میدان انقلاب تمام میشود. وقتی حوصله دارد بخشهایی از کتابهایی که خوانده را برایم میخواند و دود سیگارش را فوت میکند به صورتم. من اغلب برایش سیگار میخرم و باید خیلی جلوی خودم را بگیرم که چیپس و ماست یا بستنی نخرم. چیپس چیپ است. توی کافی شاپها کسی چیپس نمیخورد. آنجا مردم قهوه سفارش میدهند با کیک. سیگار میکشند و دودش را توی چشم همدیگر  فوت میکنند. ما خیلی وقت است با هم کافه نرفته ایم. با من کافه هم نمیرود.

/ 0 نظر / 2 بازدید