حرفهای خالی

تصمیم های آنی

سوالهای بیست امتیازی

 پاسخهای مجانی

همه اش این بود؟!!

به اندازه یک عالم نرسیدن، خسته ام.

 

/ 2 نظر / 14 بازدید
بهنامترین

بی پاسخ بگذار خاطره ها را. آرام بگو نمیدانم خاطره ی بعدی.سلام

به یک آدم احساساتی اعتراض می‌کنید و یا عصبانی یا هر دو!؟ یا به شریف!؟