تنهایی ظرفی است که با هیچ معجونی پر شدنی نیست. چونان اژدهایی است که با هر آنچه می نوشد هزارپاره و هزار باره می شود. سودای خامی است اگر بخواهم ترسهایم را حتی آرزوهایم را با کسی قسمت کنم. تنهایی از درونم می جوشد، ترسهایم را هزارباره  می کند و می ریزد درونم و آرزوهایم را به نیش ریشخندش  پاره پاره می کند. تنهایی دردی است که با هیچ معجونی درمان نیست.

/ 1 نظر / 35 بازدید
آزاده

مگه تنهایی؟؟؟