يک پنجره برای ديدن

يک پنجره برای شنيدن.........

خوابت برد؟! اين پنجره رو واسه تو آورده بودم....

 

/ 1 نظر / 2 بازدید

سلام.یه جورایی از دوست هر چه رسد نیکوست.خيلی قشنگ نوشتی.سبز و پايدار باشی.