نامه را براي کسي که از ما دور است، با ما فاصله جسماني دارد، مي‌نويسيم به سودايِ ايجادِ نزديکي.» (بابک احمدي، نامه‌ها، ماهنامه فيلم، شماره 326)

/ 0 نظر / 2 بازدید