آبدارخانه

بیش از یک هفته است که قفل در آبدارخانه را عوض کرده اند. قرار است کلید آبدارخانه دیگری را به ما بدهند که نداده اند. یک هفته است که برای آب کردن کتری از آب سردکن آب می کشم. آب سردکن با برق، آب را سرد می کند. من آب را با کتری برقی دوباره گرم می کنم. هر بار که دارم از آب سرد کن آب می کشم خودم را آماده می کنم تا یکی از این عروسکهای صرفه جویی بیاد و مرا برای این چرخه ی اتلاف انرژی بازخواست کند و من این حرفهای اولم را برایش تکرار کنم. تا الان هیچ کدامشان نیامده اند بپرسند و جوابهای من بی سوال مانده اند. خواستم  حداقل یکبار اینجا گفته باشم شاید عذاب وجدانم کم شود.

/ 1 نظر / 14 بازدید
بهنامترین

آره خب.الان دوست داری کدوم بیاد؟بابا برقی یا آقای ایمنی؟چرا ایمنی؟آخه ممکنه بابا برقی رفته باشه مرخصی.سلام