مقدر شد ١۵ دیماه دفاع کنم. شب و روزم این روزها به فکر تصحیح پایان نامه و دعوت استاد و تحویل پایان نامه و تدارک اسلاید، می گذرد...

/ 3 نظر / 13 بازدید
سحر

سلام جات تو جمع ما خیلی خالیه اگه دوست داشتی بیا خوشحالمون می کنی.

شما همتون دروغگویین (مهسا)

سلام فرزانه عزیز.. اتفاقی رسیدم اینجا... دوست داشتم نوشته هاتو.... منهم به روزم با : این سه نفر" و یه سوال شاید احمقانه... اگه دوست داشتی بیا و جواب خودتو بگو. خوشحال میشم دوستم.

آزاده

واقعا؟ ای ول...