خطوط را رها خواهم كرد

و همچنين شمارش اعداد را رها خواهم كرد

و از ميان شكل‌هاي هندسي محدود

به پهنه‌هاي حسي وسعت پناه خواهم برد

                                                        <فروغ فرخزاد>

/ 0 نظر / 2 بازدید