من خسیس نیستم. بی اعتماد هم نیستم. فقط نمیتونم این حس انباشته در درونم را با کلمات بیرون بیارم. کلمات تقلبیند. آدمهای دیگه اونها رو ساختن. شاید اصلا من و تو اونها رو متفاوت یاد گرفتیم. من به صداهای گنگی که حنجره خودم اونا رو اختراع میکنه وقتی به تو نگاه میکنم. توی اونه پر از حسه. زبونشو بفهم.

/ 0 نظر / 2 بازدید