تولد

برای ثبت در خاطرم:

٣ شنبه تولدم بود. بچه ها کیک گرفتند. کیک را بریدم و آرزو کردم. ساعتی را با کیک و چایی شاد بودیم. کسی می داند چقدر احتمال دارد آرزوهای گاه کیک بریدن استجابت شود؟

همه آنچه می شد در خاطر ثبت کرد همین بود.

/ 3 نظر / 13 بازدید

دم هر چي متولد 3 دي گرم! كارشون درسته! مثل خودم!! :)

راحله

تولدت مبارک باشه...مستجاب میشه ان شا, الله...اصلا روال دنیا بر همینه...ما دعا کنیم و آرزو...اونم برآورده اش کنه...فقط مواظب آرزوهات باش...اگه برآورده شد توش نمونی ها[چشمک]