دانشگاه

امروز دانشگاه تعطيل بود! يعنی آقايان بدون اطلاع قبلی يهو تصميم گرفتند هيچ دانشجويی را به دانشگاه راه ندهند و ۵ شنبه ها را تعطيل کنند. حالا تصور کنيد دانشجوهای بيچاره ای را که امتحان داشتند و کارت به دست جلوی در ايستاده بودند و يا بعضی مثل من دور دانشگاه طواف ميکردند تا از يک دری يک نگهبان خوش اخلاق پيدا کنند که حداقل به جای اينکه سرشان داد بزند دو کلمه حرف حساب بزند. من را به هر ترتيبی بود کارتم را گرفتندو راه دادند که مثلا دانشجوی دکتری هستم و اصلا اسمم در دفتر و دستکشان هست که روزهای تعطيل حق ورود به دانشگاه دارم و ...اما شنيدم که نگهبان به همکارش ميگفت: زنگ بزن در بالا بگو اين پسره رو راه ندن!!!

به نظرم اين حرکتها شرم آور است واقعا شرم آور. 

/ 0 نظر / 2 بازدید