سبز کم رنگ بهار بوی تازگی ميدهد، حس بازيگوشی.

سبز تيره تابستان بوی ماندگی ميدهد ،حس کلافگی.  

/ 1 نظر / 2 بازدید
كبري

سلام خوبی؟ زیباست وقشنگه وعالیست موفق باشی باییی