زمان گذشت
زمان گذشت و ساعت چهار بار نواخت
ساعت چهار بار نواخت
امروز روز اول دی ماه است
من راز فصلها را میدانم
و حرف لحظه ها را میفهمم
نجات دهنده در گور خفته است
و خاک ، خاک پذیرنده
اشارتیست به آرامش...

....

آنها ساده لوحی یک قلب را
با خود به قصر قصه ها بردند
و اکنون دیگر
دیگر چگونه یک نفر به رقص بر خواهد خاست
و گیسوان کودکیش را
در آبهای جاری خواهد رخت
و سیب را که سرانجام چیده است و بوییده است
در زیر پالگد خواهد کرد؟

<<فروغ فرخزاد>>

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
Atefeh

سلام خانوم ببخشيد با تاخيره اما تولدت مبارک. ایشالا که سالهای سال خوش و خرم و مثل همیشه موفق باشی. کجايی؟ خوش می‌گذره؟