لیلا تمام مدت از دوستش و از زمانه نالید.

مامان تمام مدت دعا کرد آزاده ویزا بگیره.

آزاده مدام رجز خواند که خدا با او سر لج دارد.

سمیه نمیفهمید چرا همه که میروند خارج خودخواه میشوند. مردم ایمان ندارند.

شیدا خسته بود برای قوت قلب پیشش ماندم  شوهرش رفته بود ملایر دنبال اقوام زخمیش در تصادف دیشب.

سارا عاشق شده بود و عاشقی کلافه اش کرده بود. بار اول!! یک ساعت از جرالدو و سمینار بلژیک و قطار و پایان نامه!

بنفشه عروسی کرده با عکسهای شاهکار عروسیش خوشحال تر بود.

من تمام این مدت منتظرتلفن تو بودم..... 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید